•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Tọa đàm về cải cách thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh năm 2020
 • Thời gian đăng: 12/8/2020 4:19:38 PM
 • Nhằm tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ngày 26/10/2020, Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tọa đàm về cải cách hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020. Dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Văn phòng và toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan.
 • bai-viet-cai-cach-TTHC-1-.jpg

  Đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra phát biểu tại hội nghị

  Hội nghị đã đánh giá, phân tích tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC tại Thanh tra tỉnh; công tác kiểm tra, đánh giá CCHC 9 tháng đầu năm; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới. Trao đổi, thảo luận để mỗi công chức và người lao động trong cơ quan thấy được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác CCHC và xác định phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao điểm số và xếp loại CCHC của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

  Đồng chí Hoàng Minh Tiến báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá CCHC 9 tháng đầu năm và Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh năm 2020.

  Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời định hướng các biện pháp khắc phục những tồn tại trong cải cách hành chính trong thời gian tới và nêu rõ việc thực hiện CCHC là trách nhiệm của tất cả công chức, người lao động trong cơ quan; mỗi công chức, người lao động phải có trách nhiệm tự nghiên cứu, tìm hiểu tất cả nội dung về công tác CCHC, nắm vững Bộ tiêu chí đánh giá về CCHC, đặc biệt gắn với nội dung, phần việc mà mình phụ trách, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

 • Tác giả: văn phòng
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh