•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Hội thảo khoa học đề tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng – Thực trạng và giải pháp”
 • Thời gian đăng: 9/27/2022 10:11:38 AM
 • (Thanhtra.gov.vn) Ngày 22/9, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp cùng Ban chủ nhiệm tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề cương và nội dung nghiên cứu Đề tài khoa học cấp bộ: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp Tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.Ngày 22/9, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp cùng Ban chủ nhiệm tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề cương và nội dung nghiên cứu Đề tài khoa học cấp bộ: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng – Thực trạng và giải pháp” do ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp Tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.
 • Nêu dẫn đề tại hội thảo, ThS. Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện nay toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia. Song song với quá trình hợp tác phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các quốc gia để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vượt ra khỏi biên giới của mỗi quốc gia, trong đó có tham nhũng.

  Ở Việt Nam, PCTN được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Tăng cường hợp hợp tác quốc tế là một chủ trương lớn trong PCTN thời gian qua. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Việt Nam trong PCTN cũng đã được lan tỏa, góp phần tăng cường hình ảnh, vai trò của Việt Nam trong hợp tác về PCTN.

  Ban Chủ nhiệm cho biết, đề tài sẽ nghiên cứu 3 nội dung, bao gồm: Phần 1: Một số vấn đề lý luận và cơ sở pháp lý về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; Phần 2: Thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; Phần 3:  Định hướng, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

  Tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu phù hợp. Đề tài đã tập trung nghiên cứu khuôn khổ pháp lý và hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ quan trực tiếp thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính s/ách, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong PCTN và thực hiện hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong PCTN theo quy định về trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế tại Chương VIII (Hợp tác quốc tế về PCTN) của Luật PCTN năm 2018, bao gồm: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

  Các đại biểu đề nghị đề tài cần tập trung đưa ra một cách tổng quan nhất về hợp tác quốc tế trong PCTN; tập trung nghiên cứu vào mảng của các đơn vị chuyên trách theo Chương VIII Luật PCTN; xem xét các quy định của pháp luật trong các đạo luật tố tụng liên quan đến hợp tác quốc tế về PCTN; rà soát lại quy định, bổ sung trong thực tế về trách nhiệm của cơ quan chuyên trách như thế nào; trình tự thủ tục thực hiện theo trách nhiệm ra sao…

  Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài cần xây dựng lại kết cấu các đề mục cho phù hợp với các nội dung nghiên cứu của đề tài.

 • Nguồn tin: thanhtra.gov.vn
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh