•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thanh tra tỉnh Điện Biên trao đổi học tập kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Cà Mau
 • Thời gian đăng: 10/4/2022 3:44:12 PM
 • (ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 20/9/2022, Đoàn Thanh tra tỉnh Điện Biên, do ông Phan Văn Thống, Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thanh tra tỉnh Cà Mau.
 • Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, giới thiệu khái quát về tình hình, đặc điểm hoạt động, cơ cấu tổ chức, đội ngũ công chức cơ quan, những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nâng cao chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” trong bộ chỉ số PCI cấp tỉnh, do Thanh tra tỉnh được giao làm đầu mối.

  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chia sẽ 03 nội dung với Thanh tra tỉnh Điện Biên cụ thể:

  Thứ nhất về chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” trong chỉ số PCI cấp tỉnh”, Thanh tra tỉnh làm đầu mối

  Thanh tra tỉnh Cà Mau được Ủy ban nhân tỉnh giao phụ trách 11 chỉ tiêu trong nhóm 3 chỉ số đánh giá điểm PCI. Năm 2021, chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” của Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau đạt 7,09 điểm (tăng điểm so với năm 2020).

  Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh đã đề xuất và tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện chỉ số PCI chi phí không chính thức, trong đó tập trung vào một số biện pháp sau:  

   Toàn cảnh buổi trao đổi học tập kinh nghiệm

  Một là, phối hợp các cơ quan liên quan, định hướng trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

  Hai là, rà soát, điều chỉnh, giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, không cần thiết đối với doanh nghiệp; không thực hiện thanh tra ngoài kế hoạch (kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

  Ba là, tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Trong đó chú trọng thanh tra nội dung về công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, đất đai như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

  Bốn là, xây dựng các kênh thông tin phát hiện, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp; ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quản lý.

  Năm là, quán triệt cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử cán bộ ngành Thanh tra.

  Sáu là, tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối thoại giữa ngành Thanh tra tỉnh và doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức đối thoại; chủ động tiếp thu, nắm bắt nhanh chóng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

  Thứ hai về hạn chế thanh tra trùng chéo, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp

  Một là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  Hai là, xây dựng phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra.

  Ba là, bên cạnh đó, đang kiến nghị ngành Thanh tra cần xây dựng: Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Bộ, ngành với Kiểm toán nhà nước, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp để đồng nhất trong quá trình thanh tra trên địa bàn tỉnh.

  Kết quả, từ khi áp dụng các giải pháp trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau điều chỉnh cắt giảm, phối hợp cùng thực hiện 40 cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp; cắt giảm được 199 cuộc thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, tổ chức thành công buổi tọa đàm kết nối ngành Thanh tra với doanh nghiệp. Buổi tọa đàm đã có hơn 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố Cà Mau, cùng đại diện hàng chục doanh nghiệp tham gia.

  Thứ ba về công tác thanh tra

  Mục đích hoạt động thanh tra không chỉ là phát hiện, xử lý khuyết điểm, vi phạm mà còn là phát huy các nhân tố tích cực, giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Công tác thanh tra vừa qua đã có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên hiện nay hành vi tham nhũng, tiêu cực rất đa dạng, phức tạp và biến tướng ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nếu như trước đây, tham nhũng chỉ đơn giản là hành vi “ăn cắp vặt”, nhận “phong bì”, lợi ích vật chất nhỏ, tính chất riêng lẻ, đơn giản, manh mún, thì nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng đã “biến hình”, khoản tiền tham nhũng ngày càng lớn hơn, hành vi có tính cấu kết, nhiều vụ có tổ chức, có biểu hiện “nhóm lợi ích”, “lợi ích nhóm” ngày càng chặt chẽ, khép kín… Không chỉ tham nhũng, hành vi tiêu cực còn đa dạng, tinh vi, phức tạp hơn, biểu hiện trong nhiều lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó công tác thanh tra gặp nhiều khó khăn, nên cần phải có những đối sách đúng đắn, kiên quyết như:

  Hoạt động thanh tra thường xuyên được đổi mới, ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân.

   Hoạt động thanh tra phải đổi mới về phương pháp tổ chức thực hiện từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến hành, thực hiện kết luận thanh tra, xử lý vi phạm. Từ thực tiễn và kết quả hoạt động, các cơ quan thanh tra thật sự trở thành một trong những công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, từng bước trở thành thiết chế hữu hiệu để kiểm soát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền hành chính.

  Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong đó chú trọng xử lý cả các vụ việc tiêu cực trong cán bộ, đảng viên có tính chất phức tạp, nổi cộm.

  Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

  Bên cạnh đó đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong nhà nước và hệ thống chính trị theo hướng thật đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục bằng được sự lạm quyền, lộng quyền và lợi dụng quyền lực của người có chức vụ.

  Kết quả buổi làm việc lãnh đạo hai đơn vị đã đánh giá cao kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh Cà Mau về phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra góp phần quan trọng trong việc giảm nhân lực phải rà soát hồ sơ chồng chéo, trùng lặp giữa các ngành hoặc các địa phương, đồng thời theo dõi và tổng hợp các số liệu định kỳ theo yêu cầu; về chỉ số CPI các biện pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc Thanh tra tỉnh làm đầu mối đạt hiệu quả cao và công tác trọng tâm trọng điểm trong thanh tra.

  Buổi học tập kinh nghiệm đã đạt được mục tiêu của Thanh tra tỉnh Điện Biên đề ra ./.

 • Tác giả: Ngọc Xinh
 • Nguồn tin: Thanhtravietnam.vn
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh