•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thanh tra tỉnh Điện Biên nỗ lực đạt kết quả toàn diện
 • Thời gian đăng: 8/31/2022 4:41:24 PM
 • (Thanh tra) - Chiều 1/7, Thanh tra tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”, Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên cho các tổ chức, cá nhân.
 • Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, các phòng, ban của Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, các huyện, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Phan Văn Thống chủ trì hội nghị. 

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra Điện Biên triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

  Song, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt được những kết quả khá toàn diện, qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Toàn ngành đã triển khai 42 cuộc thanh tra hành chính và 223 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 2.530,24 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2.305,5 triệu đồng; ban hành 176 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 tổ chức, 156 cá nhân với tổng số tiền 2.663,1 triệu đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 8 tập thể và 37 cá nhân; kiến nghị khởi tố hình sự 30 vụ với 25 bị can.

  Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Điện Biên đã TCD 618 lượt, 797 người với 618 vụ việc, có 8 đoàn đông người; tiếp nhận 904 đơn các loại; có 714 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 29/41 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72,5%. Qua giải quyết TC, đã kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm đối với 2 công chức cấp xã.

  Ngành cũng đã tham mưu cho cơ quan, chính quyền cùng cấp ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn.

  Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Điện Biên, các cuộc thanh tra được triển khai theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; phần lớn đúng quy trình nghiệp vụ, kết thúc đúng thời hạn, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu lực của các kết luận thanh tra. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên hầu hết các lĩnh vực. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được chú trọng, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

  Ngành Thanh tra đã thường xuyên đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác TCD, giải quyết KN, TC. Quá trình xác minh, tiếp xúc, đối thoại đã giải thích, vận động người dân chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước, nên số lượng vụ việc rút đơn chiếm tỷ lệ 31% (9/29 vụ), giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho công tác thẩm tra xác minh, ban hành quyết định giải quyết. 

  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho các cá nhân. Ảnh: TK 

  Thực hiện 3 rõ: “Rõ sai phạm, rõ trách nhiệm và rõ kiến nghị”

  Ngành cũng đặt ra mục tiêu trong 6 tháng cuối năm là tập trung triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.  

  Tập trung giải quyết kịp thời, có chất lượng, hiệu quả đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KN, TC mới phát sinh thuộc thẩm quyền tại cơ sở và các vụ việc được giao tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đạt trên 85%; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phấn đấu tổ chức thực hiện đạt trên 90% các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật.

  Phát biểu bế mạc hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đã thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến, phát biểu tham luận xác đáng.

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị ngành cần tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là việc ban hành kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, các nội dung sai phạm theo 3 rõ là “rõ sai phạm, rõ trách nhiệm và rõ kiến nghị”.

  Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết TC tham nhũng, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng thì phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định; không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết TC mới chuyển hồ sơ vụ việc. 

  Trong quá trình thanh tra hành chính phải xác định đúng thành phần, đối tượng làm việc, không mời các doanh nghiệp nếu thật sự không cần thiết.

  Thường xuyên rà soát, theo dõi tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cùng cấp để tham mưu đôn đốc giải quyết; không để vụ việc tồn đọng, kéo dài. 

  Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

  Hội nghị cũng tổ chức trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 3 cá nhân và 2 đơn vị là Phòng Nghiệp vụ 2 (Thanh tra tỉnh), Thanh tra huyện Mường Chà; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 21 cá nhân; trao Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên cho 11 tập thể và 30 cá nhân.

 • Tác giả: Trần Kiên
 • Nguồn tin: thanhtra.gov.vn
 • 1-10 of 75<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  Các tin khác:
  Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
  KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Thanh tra tỉnh Điện Biên năm 2023
  Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2023
  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
  Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh