•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • CHUYÊN MỤC: Tin cải cách hành chính
 • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh
 • Căn cứ Kế hoạch số 4127/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Trên cơ sở Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 05/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:
 • >>> Chi tiết
 • Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thanh tra tỉnh
 • Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 như sau:
 • >>> Chi tiết
 • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan, đơn vị.
 • >>> Chi tiết
 • Thanh tra tỉnh Điện Biên tọa đàm công tác cải cách hành chính năm 2022
 • SSáng ngày 13/9/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên tổ chức tọa đàm công tác “Cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Thanh tra tỉnh năm 2022”. Chánh Thanh tra Phan Văn Thống chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự tọa đàm có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.
 • >>> Chi tiết
 • Tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2021
 • Nhằm tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ngày 28/9/2021, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm về cải cách hành chính năm 2021. Dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Văn phòng và toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan.
 • >>> Chi tiết
 • Tọa đàm về cải cách thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh năm 2020
 • Nhằm tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ngày 26/10/2020, Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tọa đàm về cải cách hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020. Dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Văn phòng và toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan.
 • >>> Chi tiết