•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Thi đua - khen thưởng
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  470/TTr-VP 20/11/2019 Hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Thi đua - khen thưởng
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  ........./TTr-VP Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Thi đua - khen thưởng
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  22/QĐ-TTr 18/4/2017 Quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Thi đua - khen thưởng
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 06/10/2016 Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra Tải file