•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1835/TTCP-KHTH 24/10/2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  ...../TTr-VP Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 140/KH-TTr ngày 16/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  77/QĐ-TTr quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Báo cáo sơ kết ngành 6 tháng năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  47-NQ/BCSĐ 30/3/2018 Nghị quyết 47 TTCP Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  46-NQ/BCSĐ 30/3/2018 Nghị quyết 46 TTCP Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  456/TB-TTr 02/10/2017 Công bố địa chỉ, điện thoại tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  449/TTr-Vp 25/09/2017 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 Tải file
  1-10 of 20<  1  2  >