•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Xây dựng vị trí việc làm công chức ngành thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  769/CT-TTCP 17/5/2019 Chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức viên chức ngành Thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  20/QĐ-TTr 4/8/2019 Quy chế hoạt động Thanh tra tỉnh Điện Biên Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Đề cương Báo cáo việc thực hiện kế hoạch của Thanh tra tỉnh về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1835/TTCP-KHTH 24/10/2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  ...../TTr-VP Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 140/KH-TTr ngày 16/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  77/QĐ-TTr quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Báo cáo sơ kết ngành 6 tháng năm 2018 Tải file
  1-10 of 24<  1  2  3  >