•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Báo cáo sơ kết ngành 6 tháng năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  47-NQ/BCSĐ 30/3/2018 Nghị quyết 47 TTCP Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  46-NQ/BCSĐ 30/3/2018 Nghị quyết 46 TTCP Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  456/TB-TTr 02/10/2017 Công bố địa chỉ, điện thoại tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  449/TTr-Vp 25/09/2017 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch số 204/KH-TTr ngày 16/5/2017 của Thanh tra tỉnh về việc lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2017 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  4/7/2017 Dự thảo báo cáo sơ kết ngành 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1469/KH-UBND 29/5/2017 Kế hoạch tổ chức tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra Tải file
  DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản chỉ đạo, điều hành
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  46-NQ/BCSĐ 03/04/2017 Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra năm 2017 Tải file
  1-10 of 15<  1  2  >