•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thanh tra Chính phủ: Thanh tra Chính phủ họp báo Quý I/2016
 • Thời gian đăng: 5/17/2016 8:30:52 AM
 • Ngày 14/4, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã chủ trì phiên họp báo thường kỳ về kết quả công tác thanh tra quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 của Thanh tra Chính phủ.​
 • Trong quý I/2016, toàn ngành đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

  Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỷ đồng và 1.637,9 ha đất; ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 642,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng.

  Cũng trong quý I, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 65.662 lượt công dân với 35.428 vụ việc; có 906 đoàn đông người (giảm 17,3% về số lượt người và 20% về số đoàn đông người so với cùng kỳ 2015), trong đó Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TPHCM  tiếp 5.919 lượt công dân đến trình bày 1.560 vụ việc; có 175 đoàn đông người (tăng 17,8% về số lượt người và 20,7 % số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2015).

  Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp 59.743 lượt công dân, với 33.868 vụ việc; có 731 lượt đoàn đông người (giảm 19,7% số lượt người và 26% số đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2015).

  Công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng thể chế  cũng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

  Tại buổi họp báo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, đại diện các cục, vụ liên quan của Thanh tra Chính phủ đã trả lời một số câu hỏi của nhà báo, nội dung liên quan như cuộc thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu; cuộc thanh tra tại Tập đoàn Sông đà do Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện; đánh giá của Thanh tra Chính phủ về Chỉ số PaPi năm 2016 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam); công tác bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ thời gian vừa qua…

  HopBao.JPG
  Về kế hoạch công tác quý II/2016, ngành thanh tra tập trung thực hiện việc ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2016, chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, trong đó tập trung nắm chắc tình hình, dự báo những khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc của công dân trên địa bàn để kịp thời phối hợp xử lý; xây dựng phương án bảo vệ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân; tham mưu lực lượng chức năng quản lý đối tượng manh động, quá khích; tổ chức đối thoại những vụ việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo kế hoạch đã triển khai.

  Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phấn đấu tham mưu giải quyết đúng chính sách, pháp luật trên 85% vụ việc thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện tốt các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

 • 1-10 of 28<  1  2  3  >
  Các tin khác:
  Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công tác thanh tra năm 2019
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số IV Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía bắc năm 2019
  Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
  Thanh tra tỉnh Điện Biên - Thanh tra thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2018
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018
  Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Điện Biên
  Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra
  Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
  Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên với Thanh tra tỉnh Điện Biên