•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
 • Thời gian đăng: 8/2/2017 8:59:17 AM
 • Chiều ngày 07/7, Thanh tra tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
 • IMG_0147_web.JPG

  Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai, thực hiện các nội dung công tác và chỉ đạo các tổ chức Thanh tra trong tỉnh thực hiện kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 ngành Thanh tra đạt được trên một số lĩnh vực như sau:        

  6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành 33 cuộc thanh tra hành chính, 553 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, với tổng số tiền 7.704,205 triệu đồng và 478m2 đất trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 4.062,115 triệu đồng; giảm trừ qua thanh, quyết toán, xử lý khác 1.376,580 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.465,680 triệu đồng; xử lý tài sản vi phạm với số tiền (tịch thu thành tiền, tiêu hủy thành tiền) 799,83 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 478 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm để có hình thức xử lý 15 cá nhân liên quan đến sai phạm.

  Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị đã tiếp 846 lượt công dân, 994 người; toàn tỉnh nhận 673 lượt đơn thư, trong đó có 56 đơn là đơn khiếu nại, tố cáo; đơn đủ  điều kiện xử lý 44  đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 17 vụ (khiếu nại 14 vụ; tố cáo 03 vụ). Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: số vụ việc thuộc thẩm quyền 18 vụ (có 04 vụ tồn kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 11/18 vụ đạt 61,1% ; số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 05 vụ (có 02 vụ tồn kỳ trước chuyển sang); số vụ đã giải quyết 03/05 vụ đạt 60%.

  Công tác phòng chống tham nhũng, các tổ chức thanh tra tiếp tục tham mưu giúp thủ trưởng các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt các các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2017, Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III, Kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng;báo cáo kết quả việc tặng quà và nhận quà tặng; báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo đột xuất, định kỳ về công tác PCTN kịp thời, đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo gắn với công tác phòng ngừa tham nhũng thông qua việc tăng cường và làm tốt các cuộc thanh tra kế hoạch, phát hiện sai phạm, thu hồi kinh tế, xử lý cán bộ có sai phạm về hành chính.

  Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận tích cực nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, nhấn mạnh nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phan Văn Thống đã tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017./.

   

 • Tác giả: Văn phòng
 • 1-10 of 25<  1  2  3  >
  Các tin khác:
  Thanh tra tỉnh Điện Biên - Thanh tra thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2018
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018
  Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh Điện Biên
  Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra
  Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên với Thanh tra tỉnh Điện Biên
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số IV Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía bắc năm 2017
  Đại hội Chi đoàn Thanh tra tỉnh Điện Biên
  Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017
  Thanh tra tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà đơn vị cơ sở và nhân dân xã Tủa Thàng