•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thông tin liên hệ
 • Thời gian đăng: 5/17/2016 1:20:29 PM
 • STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Cơ quan

  Di động

  I

  Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

   

   

  1

  Phan Văn Thống

  Chánh Thanh tra

  02153.825.976

  0915.350.928

  2

  Sùng A Trường

  P. Chánh Thanh tra

  02153.829.080

  0913.559.577

  3

  Trần Văn Chiến

  P. Chánh Thanh tra

  02153.828.363

  0912.748.139

  4

  Quách Thế Nam

  P. Chánh Thanh tra

   02153.827.174

   0912.600.145

  II

  Văn phòng

   

   

  1

  Nguyễn Lâm Tùng

  Chánh Văn phòng

  02153.826.211

  0915.603.577

  2

  Nguyễn Thị Hồng Ánh

  P. Chánh Văn phòng

  02153.826.167

  01659.342.668

  4

  Nguyễn Thị Hằng

  Văn thư

  02153.825.975

  0968.994.058

  III

  Phòng Nghiệp vụ I

   

   

  1

  Đỗ Văn Dưỡng

  Trưởng phòng

  02153.826.168

  0912.445.116

  2

  Nguyễn Xuân Thành

  P. Trưởng phòng

   

  0915.467.796

  IV

  Phòng Nghiệp vụ II

   

   

  1

  Đào Cư Sơn

  Trưởng phòng

  02153.829.044

  0915.131.463

  2

  Diêm công Hùng

  P. Trưởng phòng

   

  0969.785.998

  I

  Phòng Nghiệp vụ III

   

   

  1

  Nguyễn Quốc Phong

  Trưởng phòng

  02153.827.173

  0914.557.909

  2

  Nguyễn Xuân Trường

  P. Trưởng phòng

   

  0912.878.465

  VI

  Phòng Nghiệp vụ IV

   

   

  1

  Hoàng Minh Tiến

  Trưởng phòng

  02153.837.338

  0912.247.369