•    Trang chủ
 • Thư điện tử
 • Thư viện ảnh
 • Video
 • Liên hệ
 • Sơ đồ web
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh
 • (Dịch vụ công mức độ 2)
 • STT SỐ HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ
  1 Công khai khác
  5 Kế hoạch tháng thanh niên năm 2022
  9 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
  2 Công khai tài chính ngân sách
  4 Công khai thực hiện dự toán Quý I - 2022
  6 Quyết định Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
  17 Công khai tài chính quý II. 6 tháng năm 2021
  18 Công khai tài chính quý I năm 2021
  27 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020
  28 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
  29 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020
  30 Quyết toán ngân sách 2018
  31 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018
  32 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2019
  33 Quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  34 Công khai quyết toán ngân sách Thanh tra tỉnh năm 2017
  35 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018
  36 Quyết toán ngân sách năm 2016
  3 Công khai kế hoạch báo cáo công tác CCHC
  1 Kế hoạch CCHC năm 2022
  2 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 của Thanh tra tỉnh
  7 Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Thanh tra tỉnh Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Thanh tra tỉnh
  8 Báo cáo việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 Báo cáo việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021
  13 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021
  14 Kế hoạch tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021
  15 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III/2021
  16 Báo cáo công tác tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu năm 2021
  19 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021
  20 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Thanh tra tỉnh
  21 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
  22 Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2021
  23 Kế hoạch CCHC năm 2021
  4 Thủ tục hành chính
  3 Quyết định công bố công khai TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư QĐ 995/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về việc công bố công khai TT về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thưHC
  10 2.002156.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển công chức
  11 1.005385.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
  12 1.005384.000.00.00.H18 Thủ tục thi tuyển công chức
  25 Công khai quyết toán ngân sách năm 2021
  5 Đôn đốc, xử lý sau thanh tra
  6 Thanh tra, phòng chống tham nhũng
  37 2.002365.000.000.00.H18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
  44 2.002367.000.000.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình
  45 2.002366.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
  46 2.002364.000.000.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập
  7 Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  38 2.001801.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn thư cấp xã
  39 2.001879.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện
  40 2.001899.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
  41 2.001909.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
  42 2.002174.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
  43 1.010943.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
  47 1.005460.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo tại cấp xã
  48 1.005459.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
  49 2.002186.000.00.00.H18 Giải quyết tố cáo cấp huyện
  50 2.002411.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
  51 2.002412.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
  52 2.002409.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
  53 2.002407.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp tỉnh
  54 2.002408.000.00.00.H18 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
  Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
  Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper